Formularz rejestracyjny dla profesjonalistów

Seminarium Wiedza dla Producentów i Handlu – 2 września godz. 12:00 – 14:00, sala C, I piętro
Konferencja Mocno Zielone Miasto – 3 września godz. 11:00 – 14:30, sala C, I piętro

Program konferencji
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833).
2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80 lok. 71 do celów marketingowych w zbiorach danych Agencji Promocji Zieleni Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania:
  • przesyłając wiadomość e-mail na adres mailing@agencjapromocjizieleni.pl
  • składając osobiście oświadczenie w siedzibie Agencji Promocji Zieleni Sp. z o.o.
  • telefonicznie pod numerem +48 22 435 47 20 -podając imię, nazwisko, adres
3. Oświadczenie związane z epidemią COVID-19: Oświadczam, iż będę uczestniczyć w targach ZIELEŃ TO ŻYCIE 2021 jedynie będąc w pełni zdrowym, nie mając w dniu targów ani w ciągu 14 dni poprzedzających pozytywnego wyniku testu ani objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, nie przebywając na kwarantannie ani w izolacji. Rozumiem, iż gdyby wymagały tego przepisy prawa lub zarządzenie organizatora na terenie targów może obowiązywać obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcji rąk w wymaganych miejscach lub inne wymagania sanitarne.

Oświadczenie epidemiologiczne w formie pisemnej może być wymagane przed wejściem na teren targów. Prosimy o pobranie tego pliku (link) i wypełnienie go w dniu przybycia na targi.
Dobrowolne oświadczenie dotyczące szczepienia (nieobowiązkowe*)
4. I jestem / będę na dzień targów zaszczepiony przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 szczepionką zerejestrowaną w UE.

* jako, że osoby zaszczepione nie są wliczane do limitów sanitarnych maksymalnej liczby uczestników, informacja ta będzie użyta przez organizatora do oszacowania liczby uczestników na wypadek obowiązywania dodatkowych ograniczeń na dzień targów